Læs nyt om Schultz' lovprodukter m.v.

Schultz Intern Regelportal | Kurser | Schultz' lovprodukter | Schultz Connect | Schultz Fasit


Fra virksomhedspraktik til løntilskud
- det spørger jobcentrene mest om

Må ledige arbejde alene i virksomhedspraktik? Og kan løntilskud fortsætte, når borgeren skifter målgruppe? Det er nogle af de spørgsmål, jobcentermedarbejdere oftest stiller Schultz' fagspecialister.

Få svarene her.

Sygedagpengelovens sværeste paragraf

En af de vanskeligste regler i sygedagpengeloven er afgørelser om forlængelse efter § 27. For kan borgerens sygedagpenge forlænges, selvom helbredstilstanden er uafklaret? Og kan sygedagpengene standses, når tilstanden er stationær?

Få svarene her.Bisidder eller partsrepræsentant?

Nogle borgere vil gerne have en person med, når de henvender sig til kommunen. Det kan være, fordi reglerne er komplicerede, eller fordi de er usikre på, hvad der skal ske. Men hvad er egentlig forskellen på en partsrepræsentant og en bisidder?

Få svaret her.

Integrationsydelse eller kontanthjælp?

Retten til og beregning af ydelser efter aktivloven giver ofte anledning til spørgsmål. Gælder der fx samme regler for danske og nordiske statsborgere? Skal honorar fradrages i kontanthjælpen som en arbejdsindtægt? Og hvordan fradrages feriegodtgørelse i ressourceforløbsydelse?

Få svarene her.Hvordan skal der handles på handleplaner?

Schultz' fagspecialister modtager ofte henvendelser om handleplaner for børn og unge. For kan man følge op på en foranstaltning, før der er gået tre måneder? Og hvor ofte skal en handleplan for en ung revideres?

Få svarene her.

Få svar med det samme - ny funktion i Lovguide Socialforvaltning

Schultz er ved at udvikle et nyt modul, så du kan se Ankestyrelsens juridiske hotline-svar direkte i Lovguide Socialforvaltning. Det betyder, at du har al relevant information om det sociale område samlet i én portal og kan få svar med det samme.

Læs mere.

Gratis webinarer

Vær med, når Schultz afholder faglige webinarer:

4. maj
Kom godt i gang med Lovtext Energi og Forsyning m.fl.

4. maj
Kom godt i gang med Lovguide Dagtilbud, Lovguide Socialforvaltning og Lovtext Sundhedslove

9. maj
Tips til din brug af Lovguide Socialforvaltning

9. maj
Tips til din brug af Lovguide Miljø, Plan og Natur

10. maj
Kom godt i gang med Lovguide Løn og Personale

Se alle planlagte webinarer.

Tips til lovportaler.dk

Få hjælp til din brug af Schultz' lovportaler med tre korte instruktionsvideoer:

- Kom godt i gang med Schultz
- Søgning og navigation i Schultz Kommunekoncept
- Dokumenter i Schultz Kommunekoncept.

Du finder videoerne under HJÆLP.

Mød os

Schultz afholder løbende arrangementer og deltager på messer. Læs mere.

Få nyhederne først

Følg Schultz' firmaprofil på LinkedIn, hvor vi bl.a. poster nyheder og jobs.

Du er tilmeldt Schultz MERE-mail med e-mailadressen mai@schultz.dk.
Redigér eller afmeld din tilmelding.

Schultz | Annexstræde 5 | 2500 Valby | tlf. 72 28 28 27 |
schultz@schultz.dk | www.schultz.dk